Контакти

cropped-.png1000, гр. София, ул. ”Г.С.Раковски” №99 ет. 8
Факс: 02/92-66-361, е-mail: nszkb@abv.bg

Председател Явор Гечев Тел. +359 2 9871 134
Fax +359 2 9266 385
Техничечески секретар Ирина Драганова
Главен секретар: Иванка Петкова Тел: +359 885 122 111
Председател на КС: Георги Геловски Тел: +359 2 9817 825,
GSM: +359 885 971987
Отговорен редактор на сп.”ЗК”: Дарина Радева Тел: +359 2 9817 825,
GSM: +359 878 903 729
Гл. счетоводител: Екатерина Димитрова Tел: +359 2/9266-361