РС на ЗК Велико Търново

cropped-.png

Контакти:

Председател : Дойка Петрова,тел.0887789582

062/62 21 31

Седалище:

5000 Велико Търново,ул“Христов Ботев“№2,п.к. 149

Обработваема площ:245 421 дка;Членове:32;Отглеждани култури: