РС на ЗК Карнобат

cropped-.png

Контакти:

Марин Стефанов ,тел. 0887 832 472

тел. 05524/2273 , 2274

Седалище:

8490,с. Екзарх Антимово,ЗК“Житен край“

Обработваема площ: 88 816 дка; Членове: 9; Отглеждани култури: