ОблС на ЗК Пазарджик

cropped-.png

Контакти:

Председател : Костадин Демерджиев,тел.0888821156

E-mail:rszk@cybcom.net

034/44 16 38, 0876 344 760

Седалище:

4400 гр. Пазарджик,ул. „3-ти март“ №9,ет4,стая 404

 

Обработваема площ:; Членове:; Отглеждани култури:;