ОблС на ЗК Разград

cropped-.png

Контакти:

Председател : Пенчо Пенчев,тел.0887 437 968

Младен Енчев,тел.0889 102 735

E-mail: han_asparuh_isperh@abv.bg

08331/2281

Седалище:

7400 гр.Исперих,ул“Силистренски път“ №14

 

Обработваема площ:878 530 дка;Членове:10;Отглеждани култури:;