ОблС на ЗК Русе

cropped-.png

Контакти:

Председател : Марина Танкова,тел.0889 278 025

тел.082/588 520

Седалище:

7000 гр.Русе,пл.“Хан Кубрат“ №1,ет.7,стая 7

 

Обработваема площ: 189 200 дка; Членове:20; Отглеждани култури:;