РС на ЗК Свищов

cropped-.png

Контакти:

Председател : Игнат Ангелов,тел.0887747172

E-mail: dunav2000@abv.bg

0631/60196

Седалище:

5250 гр.Свищов,ул.“Цар Освободител“ №96,РЗСК“Дунав-2000″

Обработваема площ:168 093 дка; Членове:13; Отглеждани култури:;