ОблС на ЗК Силистра

cropped-.png

Контакти:

Председател : Иван Добрев,тел.0889 750 937

E-mail: oszksilistra@abv.bg

Седалище:

7500 гр.Силистра,ул.“Добрич“№2,офис № 5

 

Обработваема площ: 345 332; Членове: 29; Отглеждани култури:;