ОблС на ЗК Сливен

cropped-.png

Контакти:

Председател : Николай Николов,тел.0888 438 798

E-mail: rszk_sliven@abv.bg

Седалище:

8800 гр.Сливен,ул.“Старозагорско шосе“ №1

Обработваема площ:59 392 дка; Членове: 9; Отглеждани култури:;“