ОблС на ЗК София Област

cropped-.png

Контакти:

Председател : Крум Паламаров,тел.0888 345 228

E-mail: palamarov_40@abv.bg

тел. 0725/6 65 26

Седалище:

2111 с.Петково, ЗКПУ „Земя“

Обработваема площ:48 490 дка; Членове: 16; Отглеждани култури:;