ОблС на ЗК Търговище

cropped-.png

Контакти:

Председател : Пламен Пенев,тел.0878 952 470

E-mail: pl_penev@abv.bg

Седалище:

общ.Попово,с.Ковачевец,ЗКПУ“КАЛАКАЧ-92″

 

Обработваема площ:154 418 дка; Членове:21; Отглеждани култури:;