Шумен

cropped-.png

Контакти:

Председател : Иван Тодоров,тел.0889 223 985

E-mail: divdyadovo@abv.bg

Седалище:

9745 с.Мараш, ул.“Георги Димитров“ №25

Обработваема площ: 774 707 дка; Членове:12 ; Отглеждани култури:;