Около 55 000 фермери получиха изравнителните суми по зелените плащания

Прочети повече

Първенците на НСЗКБ постигнали най-високи резултати

Прочети повече

ЕС цели намаляване емисиите от земеделието

Прочети повече

МЗХ: Оперативен анализ за основни земеделски култури към 14.06.2017г.

Прочети повече

Започва самолетно заснемане на 1/4 от територията на страната

Прочети повече

12 млн. лв. за обвързано подпомагане получиха производители на плодове и зеленчуци

Прочети повече

НСЗКБ проведе редовно заседание на Общото събрание

Прочети повече

Индикативен план за действие за прием на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. за календарната година 2017 г.

Прочети повече

Разяснения по кампания 2017 за подаване на заявления за директно подпомагане на площ

Прочети повече

Управителен съвет на Съюза на Земеделските Кооперации 28.02.2014г.

Прочети повече