ЕС цели намаляване емисиите от земеделието

Прочети повече

МЗХ: Оперативен анализ за основни земеделски култури към 14.06.2017г.

Прочети повече

Започва самолетно заснемане на 1/4 от територията на страната

Прочети повече

12 млн. лв. за обвързано подпомагане получиха производители на плодове и зеленчуци

Прочети повече

НСЗКБ проведе редовно заседание на Общото събрание

Прочети повече

Индикативен план за действие за прием на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. за календарната година 2017 г.

Прочети повече

Разяснения по кампания 2017 за подаване на заявления за директно подпомагане на площ

Прочети повече

Управителен съвет на Съюза на Земеделските Кооперации 28.02.2014г.

Прочети повече

Излезе първи брой на „ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ“ за 2017 година

Прочети повече

В края на седмицата ще бъдат изплатени отстъпките за газьол

Прочети повече