НСЗКБ е юридическо лице със седалище и адрес на управление 1000-София, ул. „Г. С. Раковски” №99 , ет.8.
Вписан е в кооперативния регистър по Ф.Д.№ 14413/2000 г. на Софийския градски съд. Има собствен печат, сметка в банката, емблема и печатен орган.
НСЗКБ се представлява от председателя на съюза.

УЧРЕДЯВАНЕ

Националният съюз на земеделските кооперации в България /НСЗКБ/ е създаден през 1991 г. и е регистриран по Закона за лицата и семейството като юридическо лице с нестопанска цел – Съюз на земеделските кооперации. През 2000 г. е регистриран по Закона за кооперациите като Национален съюз на земеделските кооперации в България. Той е неразделна част от българската кооперативна система, един от четирите, признати от Министерския съвет за национални съюзи.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  • Представлява своите членове и ги защитава пред държавните и обществените органи и организации, а също и пред международните кооперативни и други организации;
  • Съдейства на членовете си за по нататъшното демократично развитие на земеделските кооперации;
  • Разработва насоки за развитие на кооперативните дейности;
  • Насочва усилията на своите членове за опазване и ефективно използване на ресурсите и укрепване на производствения им потенциал;
  • Участва в обсъждането и прави предложения за усъвършенстване на аграрното законодателство по програмите за развитие на аграрния отрасъл в страната;
  • Следи за опазването и способства за развитието на основните кооперативни принципи, базирайки се на българските традиции и на опита на международни кооперативни организации.

 

300+

КООПЕРАЦИИ


В съюза са включени над 300 кооперации, членуващи в Областните и регионалните съюзи на земеделските кооперации
4079188+

ДКА


Над 4 079 188 дка обработвани площи
13+

РЕГИОНАЛНИ СЪЮЗА


Над 13 са Областните и регионалните съюзи на земеделските кооперации

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН

Членството в Национален Съюз на Земеделските Кооперации в България е на база на Регионалните съюзи съставни на НСЗКБ. Устава на съюза позволява и индивидуално членство на дадена организация или кооперация.
За да станете член на нашата организация потърсете връзка с регионалните съюзи, съставни на НСЗКБ, контактите на които може да намерите ТУК  или се свържете с нас от ТУК.
Ако споделяте нашите каузи, нека отстояваме общите си интереси заедно.