Парите за агроекология, биоземеделие и Натура 2000 ще бъдат преведени през юли

Прочети повече

Около 55 000 фермери получиха изравнителните суми по зелените плащания

Прочети повече

Първенците на НСЗКБ постигнали най-високи резултати

Прочети повече

ЕС цели намаляване емисиите от земеделието

Прочети повече

МЗХ: Оперативен анализ за основни земеделски култури към 14.06.2017г.

Прочети повече

Започва самолетно заснемане на 1/4 от територията на страната

Прочети повече

12 млн. лв. за обвързано подпомагане получиха производители на плодове и зеленчуци

Прочети повече

НСЗКБ проведе редовно заседание на Общото събрание

Прочети повече

Индикативен план за действие за прием на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. за календарната година 2017 г.

Прочети повече

Разяснения по кампания 2017 за подаване на заявления за директно подпомагане на площ

Прочети повече