Съдът отмени мярка по европрограма, 500 млн. лева ще ги плащаме от нашия джоб

Прочети повече

Заявяваме устно липсата на задължения при наем на земя от държавния фонд

Прочети повече

1,8 млрд. лв са платени за Кампания 2016

Прочети повече

Парите за агроекология, биоземеделие и Натура 2000 ще бъдат преведени през юли

Прочети повече

Около 55 000 фермери получиха изравнителните суми по зелените плащания

Прочети повече

Българското земеделие е тъпкано от европейски дотирани стоки

Прочети повече

Българските земеделци отглеждат коноп в Румъния заради рестриктивен закон

Прочети повече

До седмица изплащат средствата по СЕПП

Прочети повече

Очакват се много договори по подмярка 4.1.

Прочети повече

Земеделци, които ползват пасища над нормата, не могат да участват в споразумения

Прочети повече