Председател

Явор Гечев

Тел: +359 2 9871 134

Факс: +359 2 9266 385

Технически секретар

Ирина Драганова

Главен секретар

Пламен Абровски

Тел:

Финансово правен отдел

Николай Момчилов

GSM: +359 88 9200007

Отговорен редактор на сп. "ЗК"

Цветан Фиков

Email:zemedelcoop@gmail.com

Гл. Счетоводител:

Екатерина Димитрова

Тел: +359 2 9266 361

 

Email:nszkb@abv.bg