Обучение и повишаване на квалификация
 

Националният съюз и областните и регионалните съюзи периодично провеждат курсове и семинари по актуални проблеми с цел повишаване информираността и квалификацията на ръководните кадри в земеделските кооперации. Тази дейност се осъществява с привличане на висококвалифицирани лектори от МЗХ, аграрните институти и ВУЗ.