Явор Гечев е третият председател на Национален съюз на земеделските кооперации в България. Роден е на 10 юни 1978 година в град Пловдив. През 2001г. завършва висшето си образование в Аграрен университет Пловдив и се дипломира като инженер-агроном, магистър по Растителна защита. След висшето си образование специализира Финансов мениджмънт, Публични политики и Политически мениджмънт в Нов Български университет, Българско училище за политика и Съвета на Европа /Страсбург/.


Явор Гечев притежава богат професионален опит в ДФ „Земеделие“, като заема последователно позициите от младши експерт до ръководител на Регионална разплащателна агенция – Пловдив. През 2013г. е избран за Народен представител в 42-то Народно събрание. По-късно през същата година приема позицията на заместник министър на земеделието и храните и управлява Програмата за развитие на селските райони, ДФ „Земеделие“, Българската агенция за безопасност на храните, както и ресорите Земеделие, Животновъдство, Растителна защита, работата с Браншовите организации и международната дейност на министерството.
Владее английски и руски език.
Женен с едно дете.

На 28 юни 2016 г. Общото събрание на Националния съюз на земеделските кооперации в България избира Явор Гечев за председател на Управителния съвет на съюза.