Управителният съвет се избира от общото събрание за срок от 4 години. Управителния съвет изпълнява решенията на общото събрание и направлява цялостната дейност на съюза в периода между общите му събрания. За своята дейност той се отчита пред общото събрание. Председател на управителния съвет е Явор Илиев Гечев.

Васил Господинов Господинов
Виоледа Йорданова Чакърова
Георги Дамянов Серафимов
Даниел Младенов Димитров
Димитър Георгиев Димитров
Дойка Георгиева Петрова
Елена Василева Стоицева
Емил Кирилов Иванов
Иван Добрев Иванов
Иван Тодоров Стоянов
Иво Нейков Христов
Кирил Борисов Комитов
Костадин Кирилов Демерджиев
Крум Георгиев Паламаров
Марина Георгиева Танкова
Митка Георгиева Златева
Николай Стоянов Николов
Пенчо Йорданов Пенчев
Петко Петров Петков 
Петър Николов Петров
Пламен Николов Пенев
Светослав Методиев Минчев
Славчо Николов Христов
Тодор Димитров Тодоров
Христо Николов Кралев