Върховният административен съд отмени подмярка от европейската програма за развитие на селските райони, чийто бюджет е 237 млн. лева. Заради решението на Темида парите на земеделците от Европа са застрашени и най-вероятно ще трябва да излязат от джоба на данъкоплатеца.

Решението на ВАС е от 17 октомври и е по жалба на Националния съюз на земеделските кооперации (НСЗК) на Явор Гечев.

Според НСЗК Министерството на земеделието, под ръководството на бившия министър Десислава Танева, е допуснало множество административни пропуски и е взело незаконосъобразни решения.

Съюзът казва, че са нарушени три европейски директиви и редица административни срокове.

Жалбоподателите посочват още, че Комитетът за наблюдение на ПРСР 2014–2020 г. е взимал неприсъствени решения, което е в строг разрез с правилата. Всяка европейска програма има подобен комитет, който е колективен орган за наблюдение на действията по дадена програма. Членовете ѝ се назначават от министъра, като в него влизат академици, общественици и представители на неправителствения сектор.

„Основните оплаквания на жалбоподателя касаят допуснати съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на НИД на Наредба № 9/2015 г. във връзка със задължителното участие на консултативен орган – Комитета за наблюдение на ПРСР 2014 – 2020 г.“, пише в решението си ВАС.

Освен действията или бездействията на Комитета, жалбоподателите посочват и неспазени срокове от страна на МЗХ за публикуване на проект за изменение и допълнение на наредба. Направени са административни нарушения и пропуски, смята съдът:

„Въпреки обема на представените от администратиния орган доказателства, нито едно от тях не съдържа данни на компетентния орган по смисъла на чл.28 ЗНА да е предоставен проектът на нормативния акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, по смисъла на чл.28, ал.1 ЗНА, респ. тези документи да са обсъдени от органа. Голяма част от представените доклади и справки са без дата.“

Какво означава решението на Върховния административен съд?

В момента решението на тричленния състав на ВАС се обжалва от МЗХ и на 7 декември съдът ще заседава в петчленен състав. Ако той потвърди решението на по-долната инстанция, това означава, че парите по договорите от тази мярка няма да дойдат от Европейския съюз, тъй като изпълнението им е незаконосъобразно.

Това обаче не значи, че земеделците ще останат необезпечени. Договорите вече ги има и се изпълняват. В края обаче средствата ще бъдат не от ЕС, а от българския бюджет и нашия джоб.

Ако мярката се спре и всички пари по нея трябва да бъдат извадени от държавата, това означава, че мярката трябва да се поднови