Председателят на Националния съюз на земеделските кооперации в България Явор Гечев проведе срещи с регионалните съюзи в няколко града.

„Тук съм, за да чуя мнението ви по ключови за структурата ни въпроси. Въпроси, касаещи работата ни през следващия двугодишен период, Закона за кооперациите, проблемите на земеползването, разпокъсаността на земята, напояването и всичко останало, което е важно за структурите ни“. С тези думи председателят на Националния съюз на земеделските кооперации в България Явор Гечев се обърна към членовете на Регионалния съюз на Бургаска област, където се проведе поредната среща от обиколката му в страната.

Само за седмица Явор Гечев успя да проведе дискусии с Регионалните съюзи в областите Варна, Силистра, Разград, Търговище, Шумен и Русе. Ключови за кооперативните структури се оказаха предложенията за промени в Закона за кооперациите, който дълги години е променян парче по парче, без последователност и анализ на последействието от промените. „В следващите седмици, ще продължа да събирам идеите и предложенията ви, за да можем в началото на 2017-та година да разпишем конкретни предложения за актуализация на настоящия закон, за да стане той по-полезен на българските земеделски стопани и кооперациите ни“, заяви Явор Гечев. Той бе категоричен, че промените са неизбежни, отчитайки проблемите с ползването и разпределението на земеделските земи.

Рагионалните съюзи бяха информирани и за предстоящо заседание на Управителния съвет на съюза, което ще обсъди плана за работа на организацията в следващия двугодишен период, както и всички текущи проблеми пред структурите на Националния съюз.

Обиколката на Явор Гечев продължава в Монтана и Северозападните кооперативни структури. Амбицията на председателя на съюза е да се срещне с всички регионални съюзи до края на 2016 година.