Уважаеми колеги,

Днес на 28.02.2014г. се проведе Управителен съвет на Националния Съюз на Земеделските Кооперации в България /НСЗКБ/. По време на заседанието бяха приети с пълно единодушие Стратегията за развитие на Националния Съюз на Земеделските Кооперации в България и План за работа на НСЗКБ.

Целта на стратегията е да се маркира дейността на съюза за периода 2017-2018 г. Основните насоки са развитието на земеделските кооперации, като устойчиви икономически единици със силна социална ангажираност, които да се адаптират бързо в конкурентната среда и да се справят със социалните, икономическите и технологичните промени на времето ни.

По време на заседанието бяха обсъдени Закона за Кооперациите и промените, които НСЗКБ ще подготви за обсъждане първо в структурите си, а в последствие и с другите национално представени браншови организации. „Предстои сериозен дебат в съюзните ни организации в следващите месеци и очаквам да предложим промени, които да решават проблемите на земеделските стопани и кооперативните структури“, заяви председателят на НСЗКБ Явор Гечев.

По думите на председателя, основните дейности на съюза в следващите седмици са свързани с привличане на нови членове, възстановяване на регионални структури и осигуряване на повече инстутиционална, финансова и правни консултации на членовете на съюза.