На заседанието бяха обсъдени текущи въпроси и насоки за бъдещото развитие на съюза.

Председателят Явор Гечев, запозна членовете на общото събрание с проведени разговори и договрки за достъп на торове и горива към членовете на кооперациите на преференциални цени на доставчици. Беше приет отчета на съюза, както и бюджета на организацията. НСЗКБ отчете загуба на средства заради непроведени ревизии и невнесен членски внос от различни кооперации.
Гечев запозна общото събрание със идея за нов проект за специализиран закон за работа на земеделските кооперации.
Председателят на НСЗКБ отбеляза пред членовете, че съюза потдържа добро взаимодействие и комуникация с министерство на земеделието и ДФЗ, и отбеляза, че е необходимо съюза да излезе с единно становище относно земеделската стратегия 2020.


Гечев отбеляза, че съюза има достатъчно голям капацитет и призова членовете да не се притесняват да търсят консултации и експертност от страна на ръководството му по всякакви теми.