Европейският парламент предлага национални цели за намаляване на въглеродните емисии като част от общата цел на ЕС за редуцирането им с 30% до 2030 г. информира agrozona.bg. Общата цел на Общността ще бъде задължителна на национално ниво за секторите, които остават извън пазара на въглеродни емисии. Това са земеделието, транспортът, строителството и отпадъците. Те емитират около 60% от емисиите на парникови газове в ЕС. Ограничаването на замърсяването, генерирано от тези сектори, ще допринесе за общата европейска цел, декларирана в рамките на Парижкото споразумение за климата – намаляване на въглеродните емисии с 40% до 2030 г. спрямо 1990 г.

От следващата година вместо от 2020 г. всяка държава членка трябва да стартира план за намаляване на емисиите.  Целта е да се избегне увеличаването на парниковите газове.

За да гарантират дългосрочна прогнозируемост евродепутатите са заложили и още една цел – до 2050 г. емисиите на Общността да са 80% по-малко в сравнение с 2005 г.

Друго предложение е страните членки с БВП под средния за ЕС, които са предприели или ще предприемат действия до 2020 г., да получат възнаграждения с повече гъвкавост в по-късния период на изпълнение на схемата.

По повод заявеното намерение на Доналд Тръмп САЩ да излязат от Парижкото споразумение председателят на Европейския Парламент Антонио Таяни коментира решението на американската администрация като грешка.

По думите на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер ЕС няма да предоговаря споразумението. Общността ще се придържа към ангажиментите си по документа и ще продължи със собствено законодателство в областта на климата.