По оперативни данни, към 08.06.2017 г. площите за реколтиране с ечемик са с 20,4% по-малко в сравнение с отчетените по същото време на 2016 г. При площите с пшеница и маслодайна рапица отново се наблюдава намаление на годишна база, но по-слабо – съответно с 2,7% и 2,4%.

За поредна седмица износът на пшеница, ечемик и рапица през Пристанище Варна1 остава в застой. По оперативни данни, общото количество пшеница, преминало през пристанището от началото на пазарната 2016/17 година до момента възлиза на 1 571,6 хил. тона, което е със 7,7% по-малко спрямо същия период на предходната година. При експорта на ечемик през порта е налице по-значителен спад на годишна база – с 88,3%, до 17,4 хил. тона, докато този на рапица бележи ръст от близо три пъти, до 216,5 хил. тона.

Към 07.06.2017 г. средните изкупни цени на хлебната пшеница и царевицата отбелязват леко повишение – с по 0,3% на седмична база, а тази на фуражната пшеница с 0,4%. Средно за страната, слънчогледът и ечемикът се изкупуват на същата цена, регистрирана през предходната седмица.