Обобщихме данните от справката за основните производствени и финансово – икономически показатели за 2016г. и излъчихме първенците постигнали най-високи резултати.

 

Подадени са 21 кооперации за участие от областните структури Варна, Добреч, Плевен, Разград, Русе и Силистра. Съпоставени с националните средни добиви и данните на нашите структури показват следните нива:

 

Основни производствени резултати:

 

Растениевъдство

 

среден добив Пшеница Царевица Слънчоглед Рапица

 

кг/дка

 

 

Национален 474 528 224 295

 

Структури съюза 500/734 298/879 220/394 276/457

 

Животновъдство

 

2. Финансово-икономически

 

1. Балансава  печалба за 2016 г. х.лв – от без и 11  до 1 079

 

– Дивидент на 100 лв.дялов капитал – от без и 3 до 100

 

2. Изплатена рента лв.на дка.в пари и  остойностена натура /общо/ – от 50 до 100

 

 

 

3. Инвестиции в ДМА за х.лв.:

 

растениевъдство  –  от  без и 7   до 1 437

 

животновъдство  – една ЗК  121

 

 

 

4. Средства във фондове х.лв.

 

резервен – от 25 до 3 792

 

инвестиции – от без и 80 до 6 700

 

други – от без и 10 до 3839

 

 

 

С най-висок добив по култури:

 

Пшеница

 

1.ЗК ”Победа”, с.Победа, ОблС Добрич – 734кг/дка

 

2.ЗК”Добруджа 94”, с.Богданица, ОблС Силистра – 706кг/дка

 

3.ЗК ”Мотор”, с.Бабук, ОблС Силистра – 668кг/дка

 

 

 

Царевица

 

1. К-я ”Граница”, с.Граничар, ОблС Добрич – 879 кг/дк

 

2. ЗКПУ ”Дуранкулак”, с.Дуранкулак, ОблСДобрич – 855 кг/дка

 

3. ЗКПУ ”Филип Тотю”, с.Две могили, ОблС Русе – 805 кг/дка

 

Слънчоглед

 

1. ЗК ”Победа”,с.Победа,, ОблСДобрич – 394 кг/дка

 

2. ЗК ”Добруджа94”, с.Богданица, ОблС Силистра – 365 кг/дка

 

3. ЗКПУ ”Дуранкулак”, с.Дуранкулак, ОблСДобрич – 365 кг/дка

 

 

 

Рапица

 

1. ЗПК ”Хан Аспарух”, гр.Исперих,ОблС Разград – 457 кг/дка

 

2. ЗК ”Нива 93”, с.Проф.Иширково, ОблС Силистра – 440 кг/дка

 

3ЗК „16-ти декември”, с.Гарван, ОблС Силистра – 440 кг/дка

 

4.ЗК ”Мотор”, с.Бабук, обл.Силистра – 430 кг/дка

 

 

 

С най –високо изплатена рента

 

1. ЗКПУ ”Дуранкулак”, с.Дуранкулак, ОблСДобрич – 100лв.

 

2. ЗК ”Победа”, с.Победа,,ОблСДобрич – 100лв.

 

3. К-я ”Граница”, с.Граничар, ОблС Добрич – 90лв.

 

4. ЗК ”Добруджа94”, с.Богданица, ОблС Силистра – 90лв.

 

 

 

С най-големи инвестиции в ДМА в лв/дка

 

1. ЗК ”Казимир 93”, с.Казимир, ОблС Силистра –  82.15 лв/дка

 

2.К-я ”Граница”, с.Граничар, ОблС Добрич- 54.00 лв/дка

 

3. ПК ”Клас”, с.Славенек, ОблС Русе – 53.00 лв/дка