По схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2016 са оторизирани общо 1,8 млрд. лв. за периода от 5 октомври миналата година до 22 юни тази година, съобщават от земеделското министерство.

По Схемата за млади земеделски стопани днес бяха платени 1,613 млн. лева на близо 3800 земеделски стопани.

В сектор животновъдство са изплатени близо 224 млн. лева на близо 40 хил. земеделски стопани по схемите за обвързано подпомагане за животни, схемите за преходна национална помощ, Мярка 10 „Агроекология и климат“, направления Традиционни практики за сезонна паша и Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство, Мярка 11 „Биологично земеделие“, направление Биологично пчеларство и Мярка 214 „Агроекологични плащания“, направления Биологично пчеларство и Опазване на застрашени от изчезване местни породи.

По Схемата за единно плащане на площ, Схемата за преразпределително плащане, Схемата за зелени директни плащания близо 55 000 стопани са получили близо 1,188 млрд. лева.

По схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство и протеинови култури са разплатени близо 106 млн. лева на над 30 хил. бенефициенти.

По мерки 10, 11, 13 и 214, свързани с площ, са изплатени близо 189 млн. лева. Подпомагане са получили повече от 40 хил. земеделски стопани.

По преходна национална помощ за тютюн са оторизирани 89 млн. лева на над 41 хил. фермери.

От министерството посочват, че до 30 юни ще бъде направено окончателното плащане в размер на около 100 млн. лева по СЕПП с приложено намаление при достигане на таван на плащането, както и Схемата за специално плащане за памук и Схемата за дребни земеделски стопани.

Мярка 10 „Агроекология и климат“ – Контрол на почвената ерозия, Мярка 11 „Биологично земеделие“ – Биологично животновъдство, Мярка 12 „Натура 2000“ и Мярка 214 „Агроекологични плащания“, направления ВПС 1, ВПС 4, Поддържане на характеристики на ландшафта с направление традиционно отглеждане на овощни култури, Традиционни практики за сезонна паша и Контрол на почвената ерозия ще бъдат платени през юли 2017.

http://agrozona.bg