Във връзка с декларация на Националната асоциация на зърнопроизводителите министерството на земеделието, храните и горите отчита какво е свършило по отношение на превеждането на субсидите за Кампания 2016 и какво му предстои, става ясно от съобщение, публикувано на официалния уебсайт на ведомството. И макар вчера от „Разплащателна агенция” към Държавен фонд „Земеделие” да обявиха, че средствата по всички директни плащания ще бъдат преведени до края на юни, каквито са изискванията на Европейския съюз, от съобщението на министерството става ясно, че средствата по мярка 10 „Агроекология и климат“ – Контрол на почвената ерозия, мярка 11 „Биологично земеделие“ – Биологично животновъдство, мярка 12 „Натура 2000“ и мярка 214 „Агроекологични плащания“, направления ВПС 1, ВПС 4, Поддържане на характеристики на ландшафта с направление традиционно отглеждане на овощни култури, Традиционни практики за сезонна паша и Контрол на почвената ерозия ще бъдат платени през месец юли 2017, а до 30 юни предстои да бъде извършено окончателното плащане в размер на около 100 млн. лева по СЕПП с приложено намаление при достигане на таван на плащането, както и по схемата за специално плащане за памук и схемата за дребни земеделски стопани.

За сметка на това от министерството не пропускат да припомнят с гордост какво е свършено по отношение на изплащането на евросубсидиите. Ето цифрите от спешно импровизирания отчет (да отдадем заслуженото на потта по челата на чиновниците).

За кампания 2016 в периода 15 октомври 2016 г. до 22 юни 2017 г. по схемите и мерките, администрирани по директни плащания, са оторизирани общо 1,8 млрд. лева.

Вчера са извършени плащанията по схемата за Млади земеделски стопани в размер на 1,613 млн. лева. Подпомагане получават близо 3 800 земеделски стопани.

В сектор животновъдство са изплатени близо 224 млн. лева на близо 40 хил. земеделски стопани по схемите за обвързано подпомагане за животни, схемите за преходна национална помощ, мярка 10 „Агроекология и климат“, направления Традиционни практики за сезонна паша и Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство, мярка 11 „Биологично земеделие“, направление Биологично пчеларство и мярка 214 „Агроекологични плащания“, направления Биологично пчеларство и Опазване на застрашени от изчезване местни породи.

По схемата за единно плащане на площ, схемата за преразпределително плащане, схемата за зелени директни плащания близо 55 000 стопани са получили близо 1,188 млрд. лева.

По схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство и протеинови култури са разплатени близо 106 млн. лева на над 30 хил. бенефициенти.

По мерки 10, 11, 13 и 214, свързани с площ, са изплатени близо 189 млн. лева на над 40 хил. земеделски стопани.

По преходна национална помощ за тютюн са оторизирани 89 млн. лева на над 41 хил. земеделски стопани.

 SINOR.bg