Изяли сме 80 хил. тона пшеница от началото на новия пазарен сезон. Това показват данни на Министерство на земеделието, храните и горите за периода 1.07-28.07. 2017 г. Общото вътрешно потребление е в размер на 123,2 хил. тона, от които 40 хил. тона са отишли за фураж, а за индустриална употреба 3,2 хил. тона. За износ и вътреобщностни доставки – 328 хил. тона.

Общият ресурс с който страната разполага към 28 юли е в размер на 5 323 806 тона, от които произведените количества са 5 144 806 тона, преходен остатък от миналогодишна реколта 2016 г. – 179 000 тона. Запасите се оценяват на 4 872 606 тона.

При ечемика общото потребление е 140 000 тона, от които 116 000 тона са вътреобщностни доставки. Запасите са 504 168 тона. Към 27 юли реколтираните площи със зимен ечемик са в размер на 1 289 695 дка., което е 99% от предвидените, среден добив 477 кг./дка.

Общият ресурс от ечемик е 644 168 тона, от които произведените количества – 622 168 тона в т.ч. 7 533 т. пролетен ечемик, преходен остатък от миналогодишна реколта 2016 г. – 22 000 тона.

http://agrozona.bg