Промоцията на земеделски проекти в Европейския съюз вече е по-лесна с новата платформа на Европейската комисия, която дава възможност за реклама в цял свят. Това е шанс за проектите с бюджет за разходи до максимум 1 млн. евро да бъдат забелязани и да получат подкрепа от международни инвеститори.

11 проекта в областта на земеделието и развитието на селските райони вече търсят инвестиции в платформата. Примерни проекти са подадени вече, например за иновативен тор от Унгария, за органични зърнени култури от Румъния и за мобилно приложение, което улеснява дейността на производителите на плодове и зеленчуци. проектите са от всички държави на ЕС и са с различни мащаби, видове инвестиции и статут.

Проектите, които искат да рекламират на портала, трябва да отговарят на следните кретирии:

  • да са с общи разходи от € 1 млн.
  • да попадат в 25 предварително определени сектори, които произвеждат добавена стойност
  • ще стартират в рамките на 3 години от подаването на проекта
  • са промотирани от публична или частна организация в ЕС
  • е съобразен с всички европейски и национални закони