С какво можем да Ви бъдем полезни

parallax background

ЗА НАС

Национален Съюз на Земеделските Кооперации в България


Националният съюз на земеделските кооперации в България /НСЗКБ/ е създаден през 1991 г. и е регистриран по Закона за лицата и семейството като юридическо лице с нестопанска цел – Съюз на земеделските кооперации. През 2000 г. е регистриран по Закона за кооперациите като Национален съюз на земеделските кооперации в България. Той е неразделна част от българската кооперативна система, един от четирите, признати от Министерския съвет за национални съюзи

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА НСКЗБ

 • Представлява своите членове и ги защитава пред държавните и обществените органи и организации, а също и пред международните кооперативни и други организации
 • Съдейства на членовете си за по нататъшното демократично развитие на земеделските кооперации
 • Разработва насоки за развитие на кооперативните дейности
 • Насочва усилията на своите членове за опазване и ефективно използване на ресурсите и укрепване на производствения им потенциал
 • Участва в обсъждането и прави предложения за усъвършенстване на аграрното законодателство по програмите за развитие на аграрния отрасъл в страната
 • Следи за опазването и способства за развитието на основните кооперативни принципи, базирайки се на българските традиции и на опита на международни кооперативни организации

ОТ МЕДИИТЕ

  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

   КАК ДА СТАНА ЧЛЕН

   Членството в  Национален Съюз на Земеделските Кооперации в България е на база на Регионалните съюзи съставни на НСЗКБ. Устава на съюза позволява и индивидуално членство на дадена организация или кооперация.

   За да станете член на нашата организация потърсете връзна с регионалните съюзи, съставни на НСЗКБ, контактите на които може да намерите ТУК или се свържете с нас от ТУК.

   Ако споделяте нашите каузи, нека отстояваме общите си интереси заедно.

   ЗА ВРЪЗКА С НАС